صدای مشتری

بی‌تردید، ارایه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مشتریان همواره یکی از مهم‌ترین اهداف فعالیت این گروه بوده است. این مجموعه همواره برای تحقق این هدف تلاش کرده است و یکی از موثرترین راه‌هایی که تا کنون در این زمینه از آن یاری جسته است، تقویت کانال‌های ارتباط مستقیم با مشتریان به ویژه بخش .صدای مشتری بوده است.
این بخش به عنوان مجرایی برای ارتباط سریع و نتیجه‌بخش مشتریان با مجموعه فروشگاه ماتریسان و بر پایه‌ی روش‌های استاندارد و سازمان‌یافته طراحی شده است و از آغاز فعالیت خود توانسته است به یمن همراهی‌های کاربران به وظیفه اصلی خود در سامان‌دهی به درخواست‌ها و تعامل پایدار و اثربخش با کاربران به شایستگی عمل کند.

خواهشمند است نظرات پیشنهادات و شکایت های خود را از طریق فرم روبه رو برای ما ارسال نمایید .